Vaccinaties

 

jaarlijkse vaccinaties

                                                                                                                     

 

 Is het echt nodig mijn hond jaarlijks te vaccineren?

Ja. Vaccineren zal altijd noodzakelijk blijven. Het is echter een goede zaak om samen met ons kritisch naar het vaccinatieschema van uw hond te kijken. De wijze van vaccineren is mede afhankelijk van het gebruikte vaccin. Daarnaast kunnen voor verschillende honden factoren als gezondheid, leeftijd, leefomstandigheden en infectierisico sterk verschillen. Wij hebben voor de gemiddelde hond een vaccinatieschema opgesteld. In overleg met u kunnen we hiervan afwijken. Wij zorgen dat u tijdig een reminder van ons ontvangt wanneer het weer tijd is voor de vaccinaties van uw hond.

 

Is het echt nodig mijn kat jaarlijks te vaccineren?

Ja. Uit onderzoek is gebleken dat na vaccinatie de beschermingsduur voor kattenziekte langer is dan een jaar. Voor niesziekte geldt een beschermingsduur van 1 jaar. Daarnaast kunnen voor verschillende katten factoren als gezondheid, leeftijd, leefomstandigheden en infectierisico sterk verschillen. Vaccineren zal altijd noodzakelijk blijven. Het is echter een goede zaak om samen met ons kritisch naar het vaccinatieschema van uw kat te kijken. Wij hebben voor uw kat een basis vaccinatieschema opgesteld. In overleg met u kunnen we hiervan afwijken. Wij zorgen dat u tijdig een reminder van ons ontvangt wanneer het weer tijd is voor de vaccinaties van uw kat.

 

 

 

Is het echt nodig mijn konijn jaarlijks te vaccineren?

 

Ja. In januari 2012 is er een nieuw vaccin voor konijnen op de markt gekomen. Hiermee kunnen konijnen met één vaccinatie per jaar worden beschermd tegen  myxomatose en VHS.
MYXOMATOSE  is een konijnenziekte met meestal een dodelijke afloop. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus. Het komt zeer regelmatig voor bij wilde konijnen en kan door insecten worden overgebracht. De ziekte is te herkennen aan verdikte oogleden of verdikkingen op de oorschelpen.
VHS , Viraal Hemorragisch Syndroom, is ook een dodelijke konijnenziekte, die door een virus wordt veroorzaakt. De ziekte verloopt soms zo snel dat er aan een plotseling gestorven konijn niets is te zien. Vaak ook gaat de ziekte gepaard met krampen, bloedneus en hoge koorts.