Konijn

Is het echt nodig mijn konijn jaarlijks te vaccineren?

Ja.

In januari 2012 is er een nieuw vaccin voor konijnen op de markt gekomen. Hiermee kunnen konijnen met één vaccinatie per jaar worden beschermd tegen  myxomatose en VHS.
MYXOMATOSE  is een konijnenziekte met meestal een dodelijke afloop. De ziekte wordt veroorzaakt door een virus. Het komt zeer regelmatig voor bij wilde konijnen en kan door insecten worden overgebracht. De ziekte is te herkennen aan verdikte oogleden of verdikkingen op de oorschelpen.
VHS , Viraal Hemorragisch Syndroom, is ook een dodelijke konijnenziekte, die door een virus wordt veroorzaakt. De ziekte verloopt soms zo snel dat er aan een plotseling gestorven konijn niets is te zien. Vaak ook gaat de ziekte gepaard met krampen, bloedneus en hoge koorts.