Kat

Is het echt nodig mijn kat jaarlijks te vaccineren?

Ja. Uit onderzoek is gebleken dat na vaccinatie de beschermingsduur voor kattenziekte langer is dan een jaar. Voor niesziekte geldt een beschermingsduur van 1 jaar. Daarnaast kunnen voor verschillende katten factoren als gezondheid, leeftijd, leefomstandigheden en infectierisico sterk verschillen. Vaccineren zal altijd noodzakelijk blijven. Het is echter een goede zaak om samen met ons kritisch naar het vaccinatieschema van uw kat te kijken. Wij hebben voor uw kat een basis vaccinatieschema opgesteld. In overleg met u kunnen we hiervan afwijken. Wij zorgen dat u tijdig een reminder van ons ontvangt wanneer het weer tijd is voor de vaccinaties van uw kat.