Hond

Is het echt nodig mijn hond jaarlijks te vaccineren?

Ja. Vaccineren zal altijd noodzakelijk blijven. Het is echter een goede zaak om samen met ons kritisch naar het vaccinatieschema van uw hond te kijken. De wijze van vaccineren is mede afhankelijk van het gebruikte vaccin. Daarnaast kunnen voor verschillende honden factoren als gezondheid, leeftijd, leefomstandigheden en infectierisico sterk verschillen. Wij hebben voor de gemiddelde hond een vaccinatieschema opgesteld. In overleg met u kunnen we hiervan afwijken. Wij zorgen dat u tijdig een reminder van ons ontvangt wanneer het weer tijd is voor de vaccinaties van uw hond.